Жилищна сграда в УПИ І,кв.153 на ул.Ив.Вазов -гр.Сливен

Сградата се намира между ул.Иван Вазов на запад, ул.Рилски манастир от юг ,а от изток и север имота граничи с вътрешно квартални алеи ,поради което достъпа до сградата е от всички посоки.
Сградата е с три секции. В сутерена на сградата има изградени подземни гаражи .
На партерното ниво има изградени магазини, офиси, лекарски и зъболекарски кабинети.

Магазин №1 с площ 81,50 кв.м /в тази площ са включени идеалните части от общите части на сградата, който са 12,63 кв.м/q намира на партера на сградата към него има оформен склад и санитарен възел.

 

 

 

Магазин №2  с площ 79,05 кв.м /в тази площ са включени идеалните части от общите части на сградата, който са 12,24 кв.м/q  намира на партера на сградата към него има оформен склад и санитарен възел.