Изграждане на нова складова сграда като пристройка и разширение на съществуващия склад.  Новата сграда да се изгради с метална конструкция и термосандвич панели за стени и покрив.