Складове с метална конструкция и ограждащи панели .Направа на шлайфана бетонова настилка и вертикална планировка на целия имот.