Монолит“ ООД изпълнява реставрационни дейности по сгради паметници на културата, реконструкция и ремонтни дейности на жилищни, обществени и административни сгради.

„Монолит“ ООД реализира Вашите проекти от етапа на начално планиране до пълното им финализиране, благодарение на дългогодишния опит на квалифициран екип от специалисти и строителна техника.