„Монолит“ ООД  изпълнява проекти в областта на инфраструктурното строителство. През годините сме реализирали обекти, свързани с изграждането на пътища и съоръжения, строителство и реконструкция на съоръжения от прилежащата инфраструктура като мостове, надлези, корекции на речни корита, благоустрояване на пешеходни градски зони и паркове.

Добрата строителна практика се постига благодарение на отлично подготвен екип, иновативни технологии, сътрудничество с партньори със сходни високи критерии за качество.