„МОНОЛИТ” ООД е предприемаческа фирма, основана през 1994 г. със седалище гр. Сливен.
Предмет на дейност строителство на нови, основен ремонт и реконструкция на жилищни, административни, промишлени сгради и инфраструктура.
Редовен член на Камарата на строителите в България.
Съобразно с европейските изисквания във фирмата е въведена Интегрирана система за качество, включваща:
Система за управление на околната среда – ISO 14001:2004;
Система за управление на здравето и безопасност при работа – OHSAS 18001:2007;
Система за управление на качеството – ISO 9001:2008.
Фирмата е изпълнила обекти от всички сфери на строителството: жилищно, промишлено, ифраструктурно и реставрационно.
„Монолит” ООД притежава складово-производствена база и транспорт, с което гарантира гъвкавост и мобилност в процеса на работа.
Наличието на квалифицираните специалисти за изпълнение на всички видове СМР и управление на строителния процес, са гаранция за качествено строителство и срочно предаване на готовия обект.

 

„Монолит” ООД е представител за региона на „Баумит България”

 

„Баумит България“ ЕООД е производител на качествени продукти за: саниране на фасада; външни и вътрешни мазилки и бои; лепила за настилки и облицовки; хидроизолации и нивелиращи смеси.

Благодарение на качествената си работа и точност в отношенията с клиентите и инвеститорите, „МОНОЛИТ” ООД има авторитет и име на коректен партньор.

 

 

 

Разгледайте сертификатите, удостоверенията и грамотите на „Монолит“ ООД