„Монолит“ ООД изгражда жилищни сгради, офиси, магазини и гаражи чрез възлагане – външни клиенти, както и реализация на собствени проекти.

Фирмата извършва строителство на обекти на предприемачески принцип – чрез обезщетение на собственици на терени.

От проектирането до окончателното предаване на готовия обект, водещи принципи са коректност, иновативност и качество на строителството и влаганите материали.