Строителна Фирма Монолит ООД - Сливен

СЪОБЩЕНИЕ

„Монолит“ ООД-Сливен има следното инвестиционно предложение:

Изменение на действащ ПУП в частта на плана за застрояване за ПИ с идентификатор 67338 83.12 по КК, землището на кв. „Дебелата кория“ на гр. Сливен с цел отреждане на имота „За производствени и складови дейности и фотоволтаична електроцентрала“

За имота, който е собственост на инвеститора, има действащ подробен устройствен план – план за застрояване.

След отреждане на имота ,,За производствени и складови дейности и фотоволтаична електроцентрала“ инвеститорът желае да изгради фотоволтаична електрическа централа на покривите на съществуващите сгради.

За нас

„МОНОЛИТ” ООД е предприемаческа фирма, основана през 1994 г. със седалище гр. Сливен.
Предмет на дейност строителство на нови, основен ремонт и реконструкция на жилищни, административни, промишлени сгради и инфраструктура.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ЗА МОНОЛИТ

ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ

23 години в областта на строителството – изграждане на дългогодишно доверие и
партньорство.

БОГАТО ПОРТФОЛИО

Лоялност, почтенност към клиента. Качество и прецизност в работата.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ

Влаганите строителни материали са съгласно европейските изисквания, при спазване на всички норми за качество.

КВАЛИФИЦИРАНА РАБОТНА РЪКА

Квалифицираните специалисти за изпълнение на всички видове СМР и управление на строителния процес.

Администрация

Търсиш работа в сферата на строителството?

РАБОТА В МОНОЛИТ ООД

Услуги Които Предлагаме